Projekt UPSVR Zručnosti na trhu práce

4 prešľapy, vďaka ktorým sa nedostanete na pohovor

Všetci chceme rýchle výsledky. Uspokojiť svoju potrebu radosti, ocenenia a úspechu. Mať všetko raz dva hotové. Preto sa často obraciame na dobré rady z internetu.

Ako zvládnuť pracovný pohovor.

Ako sa prezentovať na pohovore.

Ako vedieť odpovedať na otázky.

Časté otázky na pohovore a pod …

A tak sa pozrime na to, kedy nastane problém, že sa nevieme prezentovať?

Keď sme vyplnili životopis podľa vzoru. Snažili sme sa dodržať štruktúru a formu. Vyplňovali sme všetky údaje tak, aby nám nič nechýbalo. Aby sme nemali medzeru medzi pracovnými skúsenosťami. Chceli sme zaujať, tým, že nasledujeme vzor niekoho iného, pretože veríme že takto je to správne.

Vnímate to?

Tú priepasť ktorú sme si takto začali vytvárať a do ktorej čo chvíľa spadneme?

Celá naša pozornosť je zameraná na to, čo nie je podstatné. Nič z toho čomu sme sa tak pedantne pri písaní životopisu venovali nerozhodne o tom, či nás pozvú na pracovný pohovor. Je to skôr naopak – ak vypisujete životopis podľa vzoru – absolútne v tom stratíte seba. A stratený zostanete. Rovnako Vaša šanca na úspech …

  • Akú hodnotu má pre zamestnávateľa informácia, v ktorom roku ste pracovali v ktorej spoločnosti? Je to to, čo rozhodne? Je to všetko čo o Vás rozhodne? Je to to, čo Vás odlíši? Je to to čo ukáže Vašu hodnou? Alebo Vaše výsledky?
  • Akú hodnotu má pre zamestnávateľa vypísať všetky Vaše skúsenosti? Podporí to Vašu odbornosť? Podporí to rozhodnutie zamestnávateľa, že ste skutočným odborníkom, keď vo vašej praxi máte viac zameraní? Rozhodnete sa zamestnávateľ pre Vás ak vidí viac krátkych praxí? Rozhodne sa zamestnávate pre Vás ak vidí medzery v rokoch?
  • Akú hodnotu má pre zamestnávateľa ak zadáte len názov pozície? Vie na základe toho, aká bola Vaša úloha? Aké ste mali výsledky? V čom ste vynikali? Za čo ste boli ohodnotení? V čom je Vaša priorita?
  • Akú hodnotu má pre zamestnávateľa ak opíšete náplň práce z internetu? Akú výpovednú hodnotu budú mať všeobecné pojmy o Vás? Čo to o Vás prezdradí? Ako Vás vyhodnotí zamestnávateľ? Ako Vás porovná s ďalšími 20-timi úplne rovnakými životopismi?

Pozrime sa na to z opačnej strany.

  • Akú hodnotu má pre zamestnávateľa informácia, v ktorom roku ste pracovali v ktorej spoločnosti? Začne si všímať kde ste pracovali, kedy a ako dlho. Nedozvie sa žiadnu informáciu o Vás – tento údaj má infomačný charakter, preto by mal byť len doplnkový.
  • Akú hodnotu má pre zamestnávateľa vypísať všetky Vaše skúsenosti? A tu ste sa dostali do pasce. Zamestnávatelia začnú porovnávať ako dlho ste kde pracovali, či máte prax bez prerušení a hneď si všimnú ak sa Vám vyskytli nejaké „faux pas“, pretože tým štýlom ste na to jednoznačne upozornili.
  • Akú hodnotu má pre zamestnávateľa ak zadáte len názov pozície? Predbehne Vás každý kto bude mať zameraný životopis na svoje výsledky, hodnotu svojej práce, svoje postupy, prezentácie.
  • Akú hodnotu má pre zamestnávateľa ak opíšete náplň práce z internetu? Unudíte zamestnávateľa, pretože náplne práce z internetu pozná naspamäť. Váš životopis bude prehnane dlhý, nezaujímavý a nudný. A znovu ste upriamili pozornosť personalistu na to, čo Vám skôr poškodí ako pomôže.

To je len úvod a 4 najväčšie prešľapy, vďaka ktorým sa nedostanete na pohovor.

Ak však vnímate tieto 4 body ako príležitosť – pri písaní životopisu sa ZAMERAJTE NA TO, kam chcete usmerniť pozornosť zamestnávateľa.

Dokážete upriamiť pozornosť na svoju hodnotu? Tak sa hravo dostanete na pohovor.

A to nie je všetko.

Odpovedať na Vašom pohovore môžete vedieť len Vy. Žiaden článok.

Postup je to, čo Váš odlíši. Úspešný pohovor začína v životopise. Neopakujte chyby a nepadajte do davu.

Neviete ako začať?

Poďte sa odlíšiť postupom, ktorý je overený.

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov