Projekt UPSVR Zručnosti na trhu práce

40% pozícií bude potrebovať rekvalifikáciu, 62% zamestnávateľov už začalo

Hoci žijeme v dennom očakávaní čo bude zajtra, svet sa mení rýchlosťou s ktorou sme sa väčšina nikdy nestresli. Tieto dve skúsenosti nás dokázali celkom slušne rozhodiť. Prežije váš starý štrukturovaný životopis rok 2022?

Svetové ekonomické fórum  objasnilo dôležitosť rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie. Trh práce sa rýchlo mení. Na jednej strane bude v nasledujúcom desaťročí významný podiel novovytvorených pracovných miest v úplne nových profesiách. Na druhej strane

mnohé existujúce pozície sa stanú nadbytočnými

alebo budú vyžadovať nové zručnosti.

Spoločnosti potrebujú ľudí so správnymi schopnosťami pre nové aj staré zamestnania. Na dnešnom trhu práce však existujú medzery v kvalifikáciách. Na obsadenie všetkých dostupných rolí jednoducho nie je dostatok ľudí so správnymi schopnosťami. Preto sa firmy musia pozrieť na to, ako chcú ďalej fungovať, čo majú a čo potrebujú prispôsobiť situácii. Ak sa chcú primerane prispôsobiť, musia svojich zamestnancov rekvalifikovať a zdokonaliť.

Aký je však rozdiel medzi rekvalifikáciou a zvyšovaním kvalifikácie, prečo sú účinnými stratégiami na riešenie medzery v kvalifikáciách trhu práce a ako môžete implementovať stratégiu rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie? 

Odpoveďou je re-skills a up-skills

Rekvalifikácia (re-skills) znamená naučiť svojich zamestnancov zručnostiam pre úplne nové pracovné pozície. Obvykle by ste učili tých zamestnancov, ktorí majú schopnosti na takýto prechod. Účtovníka môžete napríklad zmeniť na webového vývojára.

Zvyšovanie kvalifikácie (up-skills) znamená naučiť svojich zamestnancov pokročilým schopnostiam pre ich aktuálne povolanie. Nie je potrebné meniť kariérnu pozíciu ani cestu kvalifikovaných zamestnancov. Jednoducho ich naučíte schopnosti, aby sa stali lepšími v tom, čo momentálne robia.

Rekvalifikácia je o všestrannosti, zatiaľ čo zvyšovanie kvalifikácie je o špecializácii. 

Na to, aby ste v nasledujúcom desaťročí uspeli, budete potrebovať oboje. Vedúci predstavitelia podnikov, ktorí sa pýtali na najnovšiu správu Future of Jobs, uviedli, že približne 40% ich pracovnej sily bude v blízkej budúcnosti potrebovať rekvalifikáciu. Takmer všetci vedúci spoločností očakávajú, že zamestnanci získajú nové zručnosti v práci.

Vedúci predstavitelia podnikov uviedli, že budovanie zručností je najlepší spôsob, ako vyplniť medzery v kvalifikáciách, ktoré v súčasnosti na trhu práce panujú.

71 až 90% lídrov uviedlo, že ich súčasné transformácie zručností mali pozitívny vplyv na:

  • Schopnosť realizovať firemnú stratégiu;
  • Výkon a spokojnosť ich zamestnancov;
  • Ich povesť zamestnávateľa.

Implementácia správnej stratégie rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie je však náročná. Vyžaduje si to rozsiahle úsilie, ktoré vyžaduje, aby ste zhodnotili svoje súčasné medzery v schopnostiach, vypracovali stratégiu a predstavili si spôsob, ako túto stratégiu rozšíriť tak, aby fungovala v celej vašej spoločnosti.

Zdroj:

skillup.tech/the-future-of-jobs-report-a-breakdown-for-the-employers-of-tomorrow/

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov