3-dňový HR tréning

Adventný kalendár zručností

Najväčšou záhadou pre väčšinu uchádzačov o prácu sú ich vlastné zručnosti a danosti.

Snáď som ani nemala konzultáciu, na ktorej by sme toto neriešili. Vlastné zručnosti a danosti sa nám vzdialili z môjho pohľadu len preto, že sa sústavne porovnávame s inými. Bojíme sa nielen silných ale aj slabých stránok a pritom poznať ich, je užasnou pomocou pre nastavovanie vlastných výkonov. Ach, to nekonečné porovnávanie sa …

K čomu je to dobré? K získaniu mindrákov? K strate sebahodnoty a sebadôvery? Vnímam to tak. Je smutné, že vnímame hodnoty všade okolo (a ešte ďalej) a u všetkých okolo. Jendoduchšie dokážeme posúdiť kolegu ako zavnímať seba.

Nesieme si to v sebe už roky a predpokladám, že roky bude trvať kým sa nám „vyčistí“ optika.

Samozrejme informácie k svojim zručnostiam dokážete získať mnohými spôsobmi – cez testy, konzultácie a poradenstvá, no toto je stále len po povrchu. Pre mňa to chcelo viac človeka. Vedieť cestu, ako to podporím.

Tak som sa pokúsila prispieť.

ADVENTNÝ KALENDÁR ZRUČNOSTÍ je novinka, ktorou v čase adventu budem oslovovať uchádzačov k tomu, aby začali vnímať seba. Aby si všímali ako sa situácie vyvíjajú u nich. Aby pozorovali, kedy dosahujú úspechy ľahšie a naopak, kedy sa nie a nie dočkať výsledku. Je to cesta k tomu, aby sme si verili – že mnohokrát stačí len vydržať v úsilí, že úspech máme na dosah.

Od 28.11. až do Vianoc budeme denne vo svojich e-mailoch pozorovať seba, svoje danosti, naše každodenné reakcie.

Pozývam do tejto adventnej aktivity

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov