3-dňový HR tréning

Čo si všímam na pohovore?

pohovor

Na pracovnom pohovore rozlišujem, čo má uchádzač naučené, čo je skutočne on a kým by mohol byť.

Hľadám a skladám 🙂

VERZIA č. 1 – uchádzač, ktorý uveril tomu, kým je (naučené JA)

Poznáte to? Staré dobré presvedčenia, o tom kým ste. Len aby ste zakryli obavy a strach z neúspechu, máte sústavnú chuť napĺňať očakávania iných. Zapadnúť. Zapáčiť sa.

Sem padá všetko čomu uchádzač o sebe uveril, alebo verí že ho to odprezentuje najlepšie. Všetky formy a štandardy, ktorými sa riadi. Jeho reakcie sú výsledkom minulých zážitkov, má stanovené hranice a uznáva rôzne obmedzenia.

VERZIA č. 2 – skutočný uchádzač (originálne JA)

Tu je ten poklad, ktorý chcem na pohovore nájsť, tá skutočná genetika. Tá jedinečnosť. Čo má tento uchádzač, čo nikto iný nemá? Kde je jeho generátor? Kde a čo ho spúšťa.

Skutočné JA uchádzača totiž vášnivo poháňa k uplatneniu, bez ohľadu na prekážky. Uchádzač namiesto toho, aby pochyboval, je motivovaný k úspešnému dosahovaniu cieľov.

Keď je natoľko fascinovaný životom, že zabúda na seba, vtedy je SÁM SEBOU.

VERZIA č. 3 – kým chce byť (nové JA)

Možnosti, ktoré dokáže uchádzač vytvoriť. Sledujem, či vníma voľbu. Ako sa cíti a čo chce.

Toto je fáza pracovného pohovoru, ktorú milujem najviac. Ak uchádzač generuje možnosti, vyberá si – dokáže automaticky robiť veci, ktoré chce a tým dochádza k jeho naplneniu.

Ak „stretnem“ na pohovore, všetky 3 JA, som spokojná.

#pohovor #interview #newjob #recruittips #pohovorbezstresu #praca #kariera #searchjob

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov