Projekt UPSVR Zručnosti na trhu práce

Dovoľme iným byť iní

Kým konfrontačný kolega pozýva “do boja”, uzatvorený sa stiahne, aby situáciu mentálne spracoval. Ako z tejto situácie von?

Uzatvorený kolega ma výborné predpoklady vymyslieť spôsob, akým dokáže obísť situácie, v ktorých bude konfrontovaný. Ak situácia nevedie k pozitívnym výsledkom – nie je to pre neho príjemné prostredie. Vďaka tomu sa cíti úplne bezradne.

Túži byť vnímaný ako rovnocenný partner, aby jeho názor brali do úvahy rovnocenne s ostatnými. Ak vyčkáva kým ho priamo oslovia, aby vyjadril svoj názor, stráca tým príležiosť vytvoriť si pracovné prostredie, alebo byť jeho spolutvorcom. Je presvedčený, že presadiť si svoj názor znamená bojovať.

Očakáva, že ho kolegovia prevalcujú, že automaticky budú jeho pocity prehliadať. Tento pocit je potrebné opustiť ! Je načase vyhodnocovať situáciu – všímať si priebeh a ovplyvniť ho.

Výzvou pre zvládnutie tejto dilemy je správne načasovanie. Najvhodnejšie je prezentovať svoj názor skôr ako začnú ostatní, skôr ako ostatní prevezmú iniciatívu. Najlepšie je byť prvý.

Konfrontační kolegovia majú vyhraté kedykoľvek je potrebné postaviť sa za vlastný názor alebo pocity. Okamžite a s energiou dokážu čeliť konfliktu, pretože je to ich spontánna reakcia. Sú viac ako ochotní v danom momente konfrontovať, čo uzatvorených kolegov priam desí.

Poznáte to? Kolega, ktorý má väčšinou pocit, že musí dokázať, že on je tým najväčším borcom? Ich krédom je – “ak niečomu verím, že je správne, automaticky si za tým stojí v danom okamžiku”. Táto vlastnosť samozrejme nevylepšuje ich pracovný profil. Pôsobia dojmom, že konflikt zámerne vyvolávajú.

Najlepším riešením je uvedomiť si ako Vás kolegovia vnímajú, premyslieť si aký výsledok konfrontovaním očakávam, čí chcem dosiahnuť dohodu, spoluprácu alebo úctu? Presne tomuto treba prispôsobiť priebeh pracovného stretnutia.

Každý máme k dispozícii vždy niekoľko rôznych možností. Záleží len na nás ako sa chceme cítiť a čo chcem dosiahnuť.

Rozhodnime sa, skôr si uvedomiť následky. Pracujme na sebe a dovoľme iným byť iní.

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov