Projekt UPSVR Zručnosti na trhu práce

🎲 easy TIPY a TRIKY ako rozlišovať ľudí

Každý z nás je iný, napriek tomu niektoré rozdiely hľadáme len ťažko.
Preto som pre Vás pripravila seriál 🎲 easy TIPY a TRIKY


〰️〰️〰️


Chcem čo najefektívnejšie komunikovať.
Čoho by sme sa teda vedeli držať, čo vidíme a vnímame počas stretnuntia okamžite?


Budeme vychádzať z  toho, či je niekto:
1/  rýchly alebo pomalý vs.
2/ či je logický alebo empatický

Dnes miešame: RÝCHLY a LOGICKÝ je to človek, ktorý je:


✅ usporiadaný
✅ stručný
✅ presný
✅ očakávajú, že to čo robíte ovládate
✅ nezaujímajú ho žiadne nezmysly
✅ je orientovaný na výsledky
✅ má silný hodnotový prístup
mne toto všetko evokuje niekoho ako RIADITEĽ, tak ho tak budem volať 🙂

🎲🎲🎲 Ako by som pri stretnutí s takýmto človekom mala reagovať ja? 🎲🎲🎲

1/ ponuka musí byť vopred naplánovaná, zdokumentovaná
2/ mám časovú os – prípadné oneskorenie vopred oznámim – Dôležité!
3/ všetko dokumentujem – všetky čísla požiadavky, poznámky
4/ byť empirický – celá komunikácia musí byť založená na ÚDAJOCH !!
5/ omáčky ho nezaujímajú
6/ pripravím si rýchle a stručne čo potrebujem

▪️buďte krátky, podrobný a milý ✅
▪️buďte priamy a presný – dáta, tabuľky, grafy ✅
▪️zdieľanie faktov a detailov (cenia si krátke a ▪️podrobné stretnutia bez ozdôb)✅
▪️opýtajte sa ich, čo od vás očakávajú ✅
▪️nezabudnite im oznámiť, čo od nich potrebujete ✅
▪️preukážte, že viete, čo robíte, predložením údajov a faktov (podeľte sa o to, ako by to mohlo ovplyvniť dlhodobý obraz. Riaditeľ premýšľa o súčasnosti a budúcnosti ✅

Žiadajte ich o odsúhlasenie / potvrdenie  – milujú to 🙂
#opytajsasilvie   #pohovorbezstresu

Viac tipov nájdete v skupine na facebooku: https://www.facebook.com/groups/pohovorbezstresu/

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov