Projekt UPSVR Zručnosti na trhu práce

MECHANIZMUS úspechu

Predstavte si svoje danosti ako lokomotívu pripravenú na cestu. Presne pred ňou vidíte koľajnice, ktorú vedú k určenému cieľu. Máte dostatok paliva, dokonca ho máte viac ako dokážete spotrebovať.

To jediné čo potrebujete je naštartovať a držať sa v pohybe

Jasné, že cestou môžu nastať komplikácie. Napríklad by ste sa mohli ocitnúť na nesprávnej koľajnici a chvíľu tam ostať. Alebo by sa lokomotíva mohla vykoľajiť a vaša cesta by sa mohla skončiť tragicky. Aj trať pre vami by mohl byť poškodená, alebo vaša lokomotíva by cestou potrebovala nejakú opravu. Samozrejme nezabúdajte aj na vaše vlastné chyby pri posudzovaní situácií, ktoré vás stretnú. Mohli by ste si naložiť väčší náklad, ako dokážete uniesť a to by vás brzdilo a trápili by ste sa. To všetko vás môže spomaliť na ceste k cieľu, alebo aspoň na chvíľu zastaviť kým by ste urobili potrebné opravy.

Bez ohľadu na meškanie, nadmerný náklad alebo na zmätky do ktorých sa cestou dostanete, váš cieľ je daný.

Aby ste dosiahli cieľ, podmienkou je zostať na trati a pokračovať

Samozrejme, že cesta by mohla prebiehať aj hladko 🙂 Úspech prichádza prirodzene keď si veríte, poznáte cestu dôverujete lokomotíve a máte „návod na použitie“ k lokomotíve, ktorú používate.

Ako trať tak aj lokomotíva sú postavené tak, aby pracovali pre váš osud, pretože vy ste ako trať tak lokomotíva.

A našťastie, vaše danosti a zručnosti vám poskytujú „návod na použitie“ pre vašu lokomotívu ale aj pre smer.

Mať tieto informácie a využiť ich sú však dva rozdielne svety. Je to ako keď si kúpite plány na stavbu domu, ale nikdy ho nezačnete stavať.

Aby ste mohli mať zo svojich daností úžitok, musíte ich poznať a používať

Určujúcim faktorom pre váš úspech nie sú informácie, ale vaša neustála VOĽBA pokračovať POHYBE v súlade s vaším cieľom a možnosťami. Pretože vaša individualita je orietovaná na správne konanie, na rozdiel od naučených teórií, ktoré vám hovoria čo je dobré a čo zlé.

Ak práve teraz vnímate, že máte chuť pohnúť sa, odpovedzte si na tieto otázky:

1/ aký cieľ si chcete stanoviť?

2/ aké možnosti tu máte?

3/ čo potrebujete zistiť, doplniť, preveriť?

4/ ktorý krok vás posunie z miesta?

Verím, že môj článok vám pootvoril dvere, za ktorými nájdete to čo ste hľadali.

Tade vediet cesta ku konzultácii, ktorou sa môžme posunúť zase o krok ďalej.

🙂

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov