Projekt UPSVR Zručnosti na trhu práce

Myslenie založené na argumentoch už nestačí

Ako vnímate to čo sa deje? Ste medzi tými, ktorí čakajú, že sa veci ustabilizujú? Alebo patríte k tým, ktorí sú v obavách z toho čo dostávame servírované? A možno máte čím ďalej tým viac dojem, že cesty späť niet …

Nemôžem si pomôcť, ale ja sa cítim stále viac ako navigácia. Denne dostávame nové zadanie, vždy zmena trasy, občas zlý smer, zastavíme sa keď to nie je vhodné, chcem sa pohnúťť keď nie je kade … a neustále PREPOČÍTAVAME. Sme nonstop v strehu.

Ešte vládzete?

Ok, poďme na to takto: stres OFF, myslenie ON

Na pracovnom trhu podľa prognóz zanikne 20% pracovných pozícii a vznikne 40% nových. 40% je dostatočne veľké percento na to, aby sme okamžite zapli ALARM v hlave a začali pátrať …

Neustále poukazovanie na chyby nás drží na jednom miesto, to nám už asi nepomôže … Spoliehať sa na minulé skúsenosti, zdá sa zapadá prachom rýchlejšie ako doteraz. A myslenie založené na argumentoch už nestačí …

Tak ako ďalej?

Existuje však aj iná stránka myslenia, ktorá sa nezaoberá tým „čo je“ ale „čo je možné?“

Zahŕňa konštruktívne myslenie, tvorivé myslenie a navrhovanie ďalšieho postupu. A to sa dnes ukazuje ako tá správna cesta pre naše myšlienky. A tak už namiesto rozhodovania, budeme navrhovať postupy.

No pozor! Najväčším nepriateľom dobrých nápadov je zmätenosť. Keď sa snažíme robiť viac vecí naraz. Pri tom ako hľadáme informácie, nás ovplyvňujú pocity. Hľadáme nové možnosti, no zároveň sme ostražití. A to je dosť vecí, na ktoré musíme myslieť súčasne.

Omnoho jednoduchšie je ísť na to postupne. Dať si čas pri tom, ako zbierame dostupné informácie. Keď prechádzame riziká, aj táto fáza má svoj čas. Neskúšajme robiť všetko naraz. Pri farebnej tlači sa jednotlivé farby tlačia zvlášť, v každom momente vždy len jedna farba a napriek tomu je výsledok farebný. To isté platí aj dnes – jednotlivé myšlienky nasledujú za sebou a nakoniec získame farebný obraz.

Nedokážeme byť senzibilní rôznymi smermi súčasne.

Ak budete hľadať nové možnosti na trhu práce, choďte na to:

  • postupne
  • tvorte možnosti a príležitosti
  • nerozhodujte sa na základe minulých skúseností
  • nájdite nové postupy …

Ak pre vás bude moja konuzultácia prínosom, poďte tade.

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov