Projekt UPSVR Zručnosti na trhu práce

Nadšený zamestnanec nie je vždy výhra

Príliš mnoho, príliš rýchlo. Prehnané nadšenie môže pôsobiť ako nedostatok uvažovania. Aj takto vie valcovať nadšenie.

Nadšenie im koluje v žilách, ženie ich k zbrklosti. Ich spontánne vyjadrenie je nadovšetko a chvíľkové nadšenie predbehne akékoľvek premyslenie.

Ak Vás ich impulzívnosť nenadchne alebo ich upozorníte na riziko zbrklosti – okamžite sa cítia nevítaní až nepriateľskí. To však netrvá dlho. Ak objavia niečo nové okamžite spozornejú a to naštartuje ich ďalšie nadšenie. Oni sami vnímajú svoju impulzívnosť ako cennú vlastnosť, pretože ňou odhaľujú svoje vnútorné emócie. Ak sa nemôžu vyjadriť, vyvoláva to v nich pocit dusenia, obmedzovania spontánnosti.

Riešením je udržať pozornosť, sledovať ostatných, byť opatrný, pretože bezprostrednosť nie je vždy na mieste. Je pre nich dôležité rozhodnúť sa kedy a kde sa čo hodí.

Nedostatok nadšenia nájdete u ľudí, ktorí si potrebujú vytvoriť pocit bezpečia, pevné puto k získaným informáciám. Skôr ako sa pustia do spontánnej reakcie stiahnu sa dovnútra, aby záležitosť mohli mentálne preskúmať. V prvom rade všetko riešia vo svojom vnútri a len veľmi málo informácii zdieľajú.

Naučili sa, že ostatní nechcú počuť čo cítia a tým začali extrémne ochraňovať vlastné ja. Ak sa necítia prijatí, okamžite si spomenú na všetky minulé odmietnutia. Sú extrémne opatrní. Aj keď je o ich názor prejavený záujem, musia ho najskôr preveriť. Preverovanie ich sprevádza celým životom, zaisťujú si situáciu, pre nich musí mať všetko svoj účel. Zvažujú všetky možnosti, hodnotia reakcie ostatných a vo všetkom hľadajú známky neúprimnosti alebo manipulácie. Svoje pocity prejavia až pri úplnom bezpečí. Sami si vytvárajú pochybnosti o sebe, čo je ich celoživotným bremenom.

V kritických situáciách pri nedostatku ocenenia využívajú dary, aby si ostatných zaviazali alebo kontrolovali.

Pritom sa ľudia bez nadšenia žu rozhodnúť dôverovať sami sebe, ak nie druhým. Môžu riskovať vytvorenie slobody, ktorú si tak želajú. Nedostatok nadšenia sa najlepšie uplatní v pracovnom prostredí, pretože svoju prácu vykonajú s minimom komentárov a maximom efektívnych postupov.

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov