Exkluzívna ponuka pre vás je TU

Potrebujete rýchly výsledok? Poverte nevýrečného kolegu

A čo na pracovnom pohovore s nevýrečným kandidátom?

Čo v prípade, ak na osobný pohovor prichádza kandidát so strachom hovoriť, ktorý si zaumieni, že odprezentuje len fakty. Predpokladá, že čím menej povie, tým to bude pre neho bezpečnejšie.

Na osobný pohovor kandidáti prichádzajú so strachom z odmietnutia a prípadného neocenenia. V tejto situácii je dôležité ho oceniť a povzbudiť ho tak, aby sa cítil uznaný. Nie vždy pomôže úvodné odľahčenie o počasí, alebo o tom aká bola cesta na pohovor. Pretože dokáže hovoriť o faktoch, pýtajte sa na výsledok jeho práce v predchádzajúcom zamestnaní, na jeho kompetencie, spôsob hodnotenia.

Je dôležité si uvedomiť, že takýto kandidát sa necíti sa komfortne pri košatej komunikácii. Nemá rád verbálne vyjadrené emócie, ako od seba tak od iných, pretože podľa neho pocity nikdy nezmenia fakty. Ocení neverbálne prejavený záujem. Ak chcete uvoľniť atmosféru na pohovore, usmejte sa, pretože neverbálne ocenenie prijme najľahšie.

Na pracovnej pozícii takýto kandidát prinesie omnoho viac dokončených projektov v kratšom čase. Výborne sa hodí pre pozíciu vedúceho pracovníka, alebo kontrolóra. Pretože urobí všetko pre to, aby mal istotu, že zadaný projekt bude prebiehať bez konfliktov a podľa pravidiel.

Dokáže sa spoľahnúť sám na seba dokonca aj vtedy, ak o danej úlohe alebo riziku veľa nevie. Inštinktívne cíti ako to má urobiť správne. Je schopný dodržať hierarchiu príkazov, smerníc alebo postupov. Pracuje vždy keď sa to od neho očakáva.

Pripravte sa na pohovor.

Pripravte sa na nevýrečného kandidáta. Ešte stále sa stretávame s uchádzačmi, ktorí si nie sú vedomí toho, že na pracovný pohovor sa prišli predať. Tých, ktorí sa naopak na to pripravili, potrebujeme zhodnotiť na základe dobre položených otázok. Dôležitým pravidlom je zopakovať otázku, ak kandidát neodpovedal resp. sa vyhol odpovedi. Nenechať kandidáta, aby odviedol našu pozornosť. Zopakovať otázku aj viac krát, aby sme dostali odpoveď. Zopakovať rovnakú otázku.