Projekt UPSVR Zručnosti na trhu práce

Potrebujete rýchly výsledok? Poverte nevýrečného kolegu

Pracovný pohovor s nevýrečným kandidátom?

Čo v prípade, ak na osobný pohovor prichádza kandidát so strachom hovoriť, ktorý si zaumieni, že odprezentuje len fakty. Predpokladá, že čím menej povie, tým to bude pre neho bezpečnejšie.

Na osobný pohovor kandidáti prichádzajú so strachom z odmietnutia a prípadného neocenenia. Neočakávajú pocit bezpečia. V tejto situácii je dôležité kandidáta oceniť a povzbudiť tak, aby sa cítil bezpečne.

Nie vždy pomôže úvodné odľahčenie o počasí, alebo o tom aká bola cesta na pohovor. Ak ide o človeka, k torý rád hovorí o faktoch, pýtajte sa na výsledok jeho práce v predchádzajúcom zamestnaní, na jeho kompetencie, spôsob hodnotenia.

Je dôležité si uvedomiť, že nevýrečný kandidát:

  • sa necíti komfortne pri košatej komunikácii
  • nemá rád verbálne vyjadrené emócie, ako od seba tak od iných, pretože podľa neho pocity nikdy nezmenia fakty
  • ocení neverbálne prejavený záujem

Ak chcete uvoľniť atmosféru na pohovore, usmejte sa, pretože neverbálne ocenenie prijme najľahšie.

Na pracovnej pozícii takýto kandidát prinesie omnoho viac dokončených projektov v kratšom čase. Výborne sa hodí pre pozíciu vedúceho pracovníka, alebo kontrolóra. Pretože urobí všetko pre to, aby mal istotu, že zadaný projekt bude prebiehať bez konfliktov a podľa pravidiel.

Dokáže sa spoľahnúť sám na seba dokonca aj vtedy, ak o danej úlohe alebo riziku veľa nevie. Inštinktívne cíti ako to má urobiť správne. Je schopný dodržať hierarchiu príkazov, smerníc alebo postupov. Pracuje vždy keď sa to od neho očakáva.

Pripravte sa na pohovor.

Pripravte sa na nevýrečného kandidáta. Ešte stále sa stretávame s uchádzačmi, ktorí si nie sú vedomí toho, že na pracovný pohovor sa prišli predať. Tých, ktorí sa naopak na to pripravili, potrebujeme zhodnotiť na základe dobre položených otázok.

Dôležitým pravidlom je zopakovať otázku, ak kandidát neodpovedal resp. sa vyhol odpovedi. Nenechať kandidáta, aby odviedol našu pozornosť. Zopakovať otázku aj viac krát, aby sme dostali odpoveď.

Poznáte čaro zopakovanej otázky?

Rada sa s vami pripravím na kandidátov, na tomto linku

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov