Projekt UPSVR Zručnosti na trhu práce

Prečo nepočujeme keď počúvame?

Na čo sústredíme pozornosť v rozhovore? Ak dokážeme vypnúť vlastné myšlienky, čo si počas konverzácie všímame? Všímame si niečo? Čo počúvame? Počujeme čo protistrana hovorí? Počujeme presne to čo hovoria?

Odpovede poznáme všetci veľmi dobre. Našu pozornosť zamestnávajú predovšetkým naše vlastné myšlienky. Nie sú to slová ktoré znejú. Naše myšlienky prehlušujú všetky ostatné vnemy. Ak sa necháme uniesť, nepočúvame. Ak nepočúvame, nereagujeme na partnera v rozhovore, reagujeme na NAŠE myšlienky. A sme doma. Každý si ide to svoje.

Paralelne nám nabiehajú riešenia, postupy. Stačí, že zachytíme len slovo z rozhovoru a naša myseľ si hravo doplní vlastný dialóg.

Ďalej vstupuje do hry aj to či som žena alebo muž. A tu prichádzajú ďalšie odbočky do komunikácie.

Ženy sa zameriavajú na symetriu – tento spôsob vnímania má pre nich veľmi veľký vplyv na pocity a na to, čomu veria že je pravda. Žena si okamžite všimne čo nesedí (stačí sa vrátiť domov ako posledná), jej pozornosť je však zameraná na celkovú symetriu. Akonáhle je potrebné zhodnotiť omyly – vníma ich cez celok. Využívate túto silnú stránky žien vo vašej firme?

Naopak muži sú zameraní na to, čo sa odchyľuje od normy. Ich pohľad smeruje priamo k odchýlkam. Okamžite si všimnú čo si vyžaduje nápravu. Dokáže ich vytočiť ak niekto prehliada zrejmé chyby, sú preto silnými kritikmi. Skvelá vlastnosť pre audítora, výstupnú kontrolu atď.

Empatia je samozrejme ďalšia zaujímavosť v komunikácii. Ľudia ktorí sa zaujímajú len o svoje vlastné životné skúsenosti, to isté očakávajú od ostatných. Problémy iných ich neoslovujú, ale majú silné tendencie ospravedlňovať seba samých na základe svojho vlastného utrpenia. “Keby si vedel, čo práve prežívam, chápal by si prečo som nebolo dokončiť úlohu”. Poznáte? Uniká im kolektívny princíp jednoty.

Ľudia prejavujúci sympatie žijú omnoho viac v prítomnosti, očakávajú od ostatných rovnaké uvedomenie.

Najhorší “filter” v rozhovore je očakávanie, či už pesimistické alebo optimistické.

Ako odstrániť všetky filtre? Skúste len počúvať, alebo 80% počúvať a 20% hovoriť.

Aktuálnym trendom pre rok 2018 je použiť uznanie v zamestnaní, tak aby sme udržali talenty a neprišli o nich, hoci ide o generáciu Z.

Ak začneme počúvaním, sme na správnej ceste.

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov