Prečo nezakrývať slabé stránky?

Téma silných a slabých stránok je mám pocit, nekonečná. A čo je horšie, stále nepochopená.

Uchádzači vždy hľadajú SUPERSCHOPNOSŤ 🤷‍♀️

Superschopnosťou myslia asi – na počkanie zarobiť milión, byť nevidieľný, vedieť vrátiť čas? Asi. Preto im to tak dlho trvá, pretože keby vedeli, že:

  • to čo robíme ľahko, bez náznaku snahy alebo trápenia je silnou stránkou a
  • to do čoho sa musíme nútiť, nechávame si to stále na koniec a vlastne nikdy sa nám to toho nechce je našou slalbou stránkou, žilo by sa im ľahšie.

Spoločnosť, ktorá rozlišuje tieto dve veci má neopísateľný náskok. Zamestnanci sa dopĺňajú svojimi schopnosťami tak, že každý robí to čo miluje, práca je hotová a každý je ok, pretože tú jeho hnusnú prácu má rád niekto iný.

Čiže vizionár začne projekt, ktorý dokonči niekto iný. Nie je to sci-fi, je to využívanie toho najlepšieho z každého z nás.

Alebo skutočne veríte, že zmeníte slabosť na prioritu? Ako dlho Vám o bude trvať? Celý život?

A preto – ak čo len trochu vnímate ako môže byť pomenovanie vašich slabých stránok pre tím podstatné, neskrývajte ich.