Projekt UPSVR Zručnosti na trhu práce

Spontánny zamestnanec vs. metodik

Dnes sa budeme venovať zamestnancovi „metodikovi“ a jeho opozitu spontánnemu zamestnancovi. Pomenujeme si prínosy a riziká na pracovisku.

Orientácia na systém je mužskou výsadou. Rituály posilňujú mužský pocit vnútornej rovnováhy. Mužov obklopujú športy a športové tímy. Tímová práca podporuje tímoveho ducha a to isté platí aj pre biznis.

Ak spolupracujete s metodikom, môžete si byť istý, že Váš zamestnanec cíti vnútornú rovnováhu, iba ak je zachovaný systematický postup, pretože je to jeho prioritné chovanie, ktoré má podmiené geneticky.

K čomukoľvek sa v práci dostane systematizuje všetky možné aspekty, rovnaký postup vyžaduje od kolegov. Zamestnenac u ktorého vidíte metodické správanie sa cíti nedocenený okamžite ak jeho postup niekto spochybní. Každý takýto „boj“ vzniká z problému v postupe.

Stretli ste sa s tým, ako reaguje takýto zamestanenc, ak od neho vyžadujete okamžitý výsledok? Prichádza priestor na zmätok a chyby. Doprajte mu čas na pracovnú úlohu. Úlohu zadajte v dostatočnom predstihu – svoje rozhodnutie oceníte.

Metodici sú automatickí víťazi, ak vyžadujete aby sa veci vykonávali opakovane a rovnako. Bod zlomu nastáva akonáhle ho postavíte pred náhlu zmenu postupu.

Napriek tomu, že metodik je viac menej mužská črta, zo žien sa metodik stáva v mužskom biznis svete. V osobnom živote, sú to situácie kedy žena preberie úlohu muža vo vzťahu.

Žena metodik si vyžaduje ocenenie.Ženy cítia zodpovednosť za vyrovanie vzťahov, zameriavajú sa na ľudí.

Všimnite si, že kým ženy preberajú zodpovednosť, muži prevezmú kontrolu. Ak nájdete takých zamestnancov u Vás vo firme, bude táto vedomosť pre Vás prínosom.

Uplatnenie na manažérskej pozícii je pre ženu výzvou – pretože jej autopilot cíti absolútnu zodpovednosť za to, že udrží podriadených v rovnováhe jej systému.

Výhodou je, že metodický postup produkuje určitý druh bezpečia, metodici vedia čo môžu očakávať a prináša im tiež vynikajúci nástroj na hodnotenie výsledkov.

Opakom metodického postupu je prirodzená spontánnosť. Spontánni zamestnanci majú svoj vlastný spôsob výkonu práce, ktorý vôbec nemusia mať systematický. Pracovné úlohy vykonávajú spontánne a presne tak ako je to práve v tej chvíli vhodné. Ustálený postup nie je nič pre nich. Na prvý pohľad sa môže zdať, že im nezáleží na najlepšom postupe a ich spôsob práce mnohokrát pôsobí nesystematicky a teda bezzásadovo.

Dá to spontánny zamestnanec pri metodickom nadriadenom?

V prípade, že nadriadeným spontánneho zamestnanca je metodik – je efektívne každý nový spontánny nápad prezentovať systematicky, presne tak ako to jeho nadriadený očakávana.

Ak si pracovná pozícia a úloha vyžadujú opakovaný postup, je pre spontánneho zamestnanca výzvou aby ho dodržiavali.

Sú u Vás vo firme metodici na pozíciách kde sa ich potenciál plánovania využije?

Nemáte nereálne očakávania od spontánnych zamestnancov?

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov