Exkluzívna ponuka pre vás je TU

Už viete prečo sa tak trápite s motivačným listom?

Vznik motivačného listu si asi pamätá málokto z nás a nie je to vôbec podstatné. Dôležitejší je dôvod jeho vzniku. Prečo vznikol motivačný list?

Asi niekto postrehol, že životopis neplní svoj účel – inak to nedáva zmysel. Že životopis nehovorí, to čo by mal. Že životopis nemá vypovedaciu schopnosť. Že aj dobre vyplnený životopis nepodá „message“ o človeku. A tak personalisti čítajú a čítajú a nič sa nedozvedia.

Prečo?

Všetci píšeme rovnaké životopisy, vkladáme svoje ja do nemého vzoru životopisu (ktorý sme si vybrali čo najviac všeobecný – pre istotu) od ktorého očkávame – že ním zaujmeme. Všimli ste si to? Ak nie ste personalisti, alebo ak neprichádzate do kontaktu s väčším množstvom CV – pravedpodobne to nevidíte tak jednoznačne.

Avšak personalisti po určitom čase zistili – že zo životopisu o uchádzačovi nič nevedia. Že hoci dostanú „všetko vyplnené“, nehovorí to o ničom. Že sa v tých údajoch, rokoch, pozíciach, náplniach práce stratil človek, hodnota, výsledok, radosť.

A tak vymysleli, MOTIVAČNÝ list, ktorým predpokladali že zaplátajú dieru v hodnote človeka.

Aby povzbudili uchádzača, aby písal čo ho motivuje, čo ho napĺňa – aby zaplátal to prázdno, ktoré vzniklo v životopise.

Že uchádzač, ktorý sa nedokázal prezentovať v životopise a kopíroval vzory sa odrazu zmení z larvy na motýľa a predvedie nekutočnú prezentáciu.

A čo na to uchádzač?

Je stratený ešte viac … doteraz mal presné pokyny, čo ako vo vzore životopisu vyplniť, kedy čo zadať, ako okopírovať pracovnú náplň. Dával pozor aby roky nasledovali za sebou – lebo to“je“ to najdôležitejšie. Roky musia sedieť …

A zrazu má uchádzač o prácu voľnú ruku a môže sa vyjadriť ?

Ako? O čom? Prečo? Ja? … (a znovu na internete hľadáme vzory …. )

Keby životopis plnil svoju funkciu:

  • a stal by sa reakciou na inzerát,
  • a hovoril by o zručnostiach a skúsenostiach uchádzača
  • a dokázal by porovnať úspechy a posun na pozícii
  • a tlmočil by výsledky

uchádzači by nepotrebovali žiaden motivačný list.

Takto je to teraz na nich, aby v motivačnom liste dokázali to, čo sa im nepodarilo v životopise.

Pre Vás, ktorí ste neistí …

Motivačný list na jednom liste papiera CHCE 3 základné veci

  1. pritiahnuť pozornosť recruitera,
  2. ukázať Vašu hodnotu a
  3. získať pozvanie na pohovor

Tak málo a tak veľa..

PDF ako postupovať si stiahnete tu: https://silviaskalicka.sk/motivacny-list/

Ak by ste mali pocit, že chcet vedieť viac, nech sa páči TU

Silvia