Semináre pre spoločnosti

Ako vnímate vzdelávanie vo firme?

Podľa Svetového ekonomického fóra 94% lídrov očakáva, že si zamestnanci osvoja nové zručnosti v zamestnaní (v roku 2018 to očakávalo len 65% lídrov)

Počet zamestnávateľov, ktorí svojim zamestnancom poskytujú príležitosti na vzdelávanie online sa 5-násobne zvýšil.

V čom plánujete rozvíjať potenciál Vašich zamestnancov?
Ako to vnímate do budúcnosti?
V čom bude výnimočná Vaša spoločnosť?
Ako zabezpečíte:

aby Vaši zamestnanci prinášali výnimočné nápady?
aby boli schopní používať kritické myslenie?
aby dokázali analyzovať prichádzajúce problémy?
aby sa neustále vzdelávali?
aby dokázali komunikovať aj o 20 rokov, v čase keď nás technika zaručene predbehne?
aby dokázali reagovať na pokrok technológií?
aby dokázali fungovať multikulturálne?
aby sa dokázali adaptovať?
aby zvládali psychický nápor?
aby neprestávali odvážne myslieť?