Firemné školenia

Ľahko rozpoznáte vo firmách ľudí, ktorí vedia komunikovať. 

Dokážu oddeliť emócie od reakcií a vedia, že NIE nie je koniec rozhovoru.


Prečo školenie so mnou?

10 rokov som pôsobila v oblasti obchodu, kde komunikačné zručnosti znásobovali moje obraty.

Posledných 12 rokov prepájam marketing s personalistkou spôsobom komunikácie, ktorý funguje. 

Od roku 2017 pod hlavičkou Národného podikateľského centra sprevádzam podnikateľov aj nepodnikateľov vo svete komunikácie, zručností ale aj pracovných vzťahov. A tu vznikol priestor na prepojenie osobných konzultácií s firemnými školeniami. Desiatky spoločností si mohli vyskúšať čo dokážu ich vlastní ľudia, ak vnímajú že im komunikácia nefugnuje.

Myslíte si, že ak rozprávate viete komunikovať? 

Tak schválne. Predstavte si auto ………………. máte?

Ešte nikto si nepredstavil to auto, ktoré som mala na mysli ja. Prečo? 

Požiadavka bola zadaná veľmi zle. Žiadne špecifiká, parametre … A presne takto komunikujeme:

* ja si myslím, že vy viete čo si máte myslieť a 

* vy si myslíte, že viete čo si myslím ja

A to je super dôvod na to, aby sme sa stretli … 

Firemné školenia pripravujeme podľa vašich požiadaviek, pracujeme s:

 1. kritickým myslením ako jedným z pilierov komunikácie
 2. odstraňujeme staré a nefunkčné komunikačné vzorce
 3. učíme sa aktívne počúvať, prácovať so zámerom
 4. osvojíme si schopnosť pracovať so zdrojmi
 5. zadefinujeme si limity ľudského vnímania
 6. ako pracovať s námietkami
 7. práca so stresom a v strese
 8. techniky na zefektívnenie výkonov
 9. motivujúva pochovala vs. motivujúca kritika
 10. techniky hodnotenia zamestnacov
 11. ako vytvárať nové možnosti
 12. prezentačné techniky
 13. zvyky v organizáciách
 14. ako na tímové zručnosti
Komunikačné zlozvyky

Čo vám bráni v úspešnej komunikácii? 

Zlozvyky. Vzorce a nastavenia, ktoré vám nefungujú. 

Pomenujeme si prečo kompromis neprináša ovocie. 


Komunikačné zlozvyky

Čo vám bráni v úspešnej komunikácii? Zlozvyky. Vzorce a nastavenia, ktoré vám nefungujú. Pomenujeme si prečo kompromis neprináša ovocie. 

Pillar 0707 1
IMG_7265