3-dňový HR tréning

Je ťažké byť lídrom?

liderstvo

Získali ste pozíciu lídra? Tím ľudí, ktorí sú plní očakavaní alebo nedôvery? Máte odvahu ale chýba vám koncept? Tak veľmi by ste sa chceli o niečo oprieť, pretože v minulosti ste zažili v práci ľudí, ktorí na sa pozíciu lídra nehodili. Táto séria článkov o líderstve je pre vás.

Dnes si povieme o poslaní lídra.  Líder nie je funkcia – líderstvo je činnosť.

Ak je niekto na ceste prvý v kolóne, nie je líder aj keď, mohlo by sa zdať …

Byť menovaný na nejakú pozíciu je v skutočnosti len prvým krokom na ceste lídra. Líderstvo nevyplýva z vášho titulu. Ak sa chcete stať viac ako šéf, ktorého ľudia budú následovať a podávať výsledky, potrebujete zvládnuť niekoľko schopností.

Pre tých, ktorí nemajú prirodzený talent,  môže byť líderstvo záhadou. Tušia  kam by mali ísť, nevidia pred seba a ak nie sú pripravení ľahko pohoria. K tejto téme váš čaká séria článkov, v ktorej krok po kroku prevedieme nového lídra procesom.

5 úrovní líderstva je koncept, ktorý funguje

  • Poskytuje jasný obraz o líderstve

Pre tých, ktorí nemajú prirodzený talent,  môže byť líderstvo záhadou. Tušia  kam by mali ísť, nevidia pred seba a ak nie sú pripravení ľahko pohoria.

  • Definuje vedenie ako sloveso, nie podstané meno

Existuje podstatný rozdiel medzi manažmentom a líderstvom. Manažmentu sa darí najlepšie ako ostávajú veci rovnaké. Líderstvo sa zaoberá ľuďmi, ich dynamikou a tá sa neustále mení. Výzvou líderstva je vytvárať zmenu a pomáhať rastu

  • Rozkladá líderstvo na zrozumiteľné kroky

Ako líderstvo začína, aké postupy je potrebné použiť, ako dokážeme získať vplyv na ostatných, ako vytvoriť výkonný tím a dokonca ako pomáhať nasledovníkom.

  • Poskytuje jasnú stratégiu rozvoja líderstva

Byť lídrom nie je len kariéra jednotliva, v prvom rade ide o rozvoj, pretože dobré líderstvo nie je o napredoavní seba samého ale o napredovaní tímu.

  • Dáva do súladu praktiky, princípy a hodnoty líderstva

Výsledkom líderstva je vytvárať princípy, ktorú fungujú ako mapa, ktorá umožňuje robiť múdre rozhodnutia.

Biznis koučing si dohodneme cez tento link

Pokračovanie nabudúce, Silvia 🙂

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov