Projekt UPSVR Zručnosti na trhu práce

Rozlišujme spôsob myslenia

Dokážete vnímať situácie na pracovisku? Byť prítomný v okamžiku, kedy sa Váš zamestnanec necíti prirodzene dobre v pracovnej úlohe. Rozoznať kedy je frustrovaný? Definovať jeho vlastný spôsob práce, myslenia, konania, rozhodovania … Začali ste už vnímať?

Tí ktorí vnímaju už menia výberový proces, ich nábor naberá nový smer, recruiteri sa snažia odlíšiť. Zmenila sa energia.

Takže dnes začneme vnímať spôsob myslenia.

Spôsob myslenia dokážeme jednoducho rozkódovať. Podľa postoja k pracovnej úlohe alebo postupov akými ich zamestnanci riešia nájdeme dva typy spôsobov myslenia – zameranie na výsledok, a zameranie na postup.

Zamestnanec ktorý sa zameriava na výsledok – rýchle chápe a má rád okamžité riešenia. Ocení ak dostane príležitosť konať. Výsledok a konanie je mužská črta, preto Vás neprekvapí že pocitom sa v praxi vyhýba. Upredostňuje racionálne myslenie, na ktoré mu postačia základné body, všetko ostatné si doplní z minulých skúseností. (Spoznávate sa?) Nadšenie stráca ak pracovná úloha nepostupuje dostatočne rýchlo. Konštruktívna akcia je to čo ho napĺňa.

Ich najväčším rizikom sú unáhlené rozhodnutia kedy len predpokladajú že vedia o čo ide. Ďalšie riziko je že sú neochotní rešpektovať ak im ostatní snažia vysvetliť svoje potreby.

Výzvou je nespoliehať sa na svoje predpoklady, ale logicky pozorovať. V kolektíve je dôležité uvedomenie, že jeho myslenie nie je jediný spôsob myslenia.

Zamestnanec ktorý sa orientuje na postup – sa cíti motivovaný ak sa dbá na logickú postupnosť.

Charakterizuje ich postupné myslenie a potrebný čas aby si vedeli veci logicky premyslieť, skôr ako sa rozhodnú. Nestačia im základné informácie, cítia medzi nimi medzery a to im naháňa strach.

Ich obraz tvorí množstvo detailov, ktorým radi venujú pozornosť. Cítia uznanie ak ostatní rešpektujú ich štýl myslenia.

Výzvou je nastaviť si spôsob myslenia na najvyššiu rýchlosť, pripustiť si možnosť že niekedy sa naučia viac skutkami ako plánovaním.

Skúste si sami overiť:

Ak si zamestnanec zameraný na výsledky chce získať nadriadeného ktorý je orientovaný na postup – odporúťam najskôr prezentovať ucelenú predstavu a neskôr prejdite k čiastkovým krokom. Podstatné je dopriať im čas na rozhodnutie.

Ak zamestnanec zameraný na postup prezentuje nové informácie nadriadenému, ktorého spôsob myslenia je zameraný na výsledky – prioritná je ohľaduplnosť, povedzte len to dôležité a potom rešpektujte ich otázky. Odpovedajte stručne, neunavujte ich väčším počtom informácií ako potrebujú.

Spôsob ako môžeme nežiadúcim situáciám na pracovisku predísť, zabrániť alebo ich aspoň znížiť – je vnímať to, čo sme doteraz prehliadali. Zachytiť čo je pre našich zamestnancov prirodzené a posunúť ich tam, kde sa budú cítiť „vo svojej stope“.

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov